Profilhörnan screentryck

Screentryck

Tryckmetoden vi använder när vi trycker kläder kallas screentryck. Enkelt förklarat skriver man ut en film från ett digitalt original med motivet som ska tryckas. En ram med en finmaskig duk prepareras med ljuskänslig emulsion. Filmen läggs på duken och belyses med ultraviolett ljus. De områden som blivit belysta släpper igenom färg. Ramen spänns fast i en tryckmaskin och man ställer in så att trycket hamnar rätt. Tryckfärgen pressas genom duken med en gummiraka, för hand eller med automatik, på plagget. Färgen måste därefter härdas i en ugn. Vi kan trycka upp till sju färger i ett motiv. Vi har en automatisk tryckmaskin och en manuell. En av fördelarna med screentryck är att det går att trycka stora upplagor.